Risk Analizi ve İSG Risk Değerlendirme

Risk Nedir?

İşletmelerde gerçekleştirilen çalışmalarda yaşanabilecek iş kazası ve iş hastalığı risklerini analiz edip risklerin en aza indirgenmesini sağlamaktır.

 İşletmelerin ortaya çıkabilecek risklerin belirlenebilmesi için yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucu en aza indirgenmesine risk analizi denir. İşletmeler özellikle dış çevre tarafından oluşabilecek risklerin belirlenebilmesi ve oluşacak bu tehlikeye karşı gerekli analizlerin doğru yapılması Risk Yönetimi açısından en önemli noktadır.

Risk Analizi çalışmalarının ertesinde işletmeler için riski en aza indirebilecek veya ortadan kaldırabilecek etkili çözümler şirketimiz tecrübesiyle sizlerle paylaşılmaktadır. Yapılan kontrollerle risklerin derecelendirilmesi yapılır. Ayrıca bu kontroller kapsamında alınması gereken tedbirler belirlenebilir.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi çalışanların ve çalışmaların sorunsuz olarak devam edebilmesi açısından oldukça önemlidir. Dışarı kaynaklı oluşabilecek risklerin tespiti ile oluşabilecek tehlikelerin riske dönüşmeden önce gerekli analizlerin yapılması ile derecelendirilmesi gerekir. Buna bağlı olarak alınan tedbirler riskleri ortadan kaldırabilir veya kabul edilebilir seviyeye indirgenmesini sağlayabilir.

İş hayatında, yapılan çalışmalar, kullanılan maddeler, yürütülen operasyonlar, çalışma alanında bulunan makineler, çevresel etkiler gibi faktörler risk oluşturmaktadır. İşyerinde çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli risk analizi ve uygulamaları işveren tarafından yapılır ya da yaptırılır. Bu konuda uzman personellerimiz ile size desteğe hazırız.

Risk analizinin yapılmasının firmalar için önemi çok büyüktür. İşyerleri için oluşabilecek risklerin belirlenebilmesi, istenmeyen durumların önüne geçilmesi, görev ve sorumlulukların belirlenebilmesi, acil durumlar için her an hazırlıklı olunması açısından oldukça önemlidir.

Risk Analizi Yöntemleri

Risk analizi yöntemleri işletmeye göre farklılık gösterebilir fakat en sık baş vurulan metotlar şunlardır:

  • 5*5 matrisi,
  • İlk tehlike analizi,
  • Yetersizlik – eksiklik modları ve etkileri analizi metodu,
  • Kontrol listeleri metodu,
  • Tehlikeli işletilebilirlik analizi metodu,
  • Sonuç analizi,
  • Hata ağacı,
  • Olay ağacı,
  • Veri tabanı,
  • Kinney metodudur.

Bu metodlar içinde en yaygın kullanılan 5*5 matrisidir. Yapılacak olan değerlendirmelerde kullanılacak olan yöntemler risk değerlendirmesini sağlamaktadır.

Risk Analizi ve İSG Risk Değerlendirme

İşletmenizin Risk Anlizi ve Risk Değerlendirmesi Hizmetlerimiz Hakkında Detayla Bilgi Almak için formu doldurarak bizimle iletişime geçebilrsiniz.
Fenix OSGB

Hizmet Talep Formu

Aşağıda yer alan formu doldurarak, Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerimiz konusunda talepte bulunabilirsiniz. Başvurunuzla ilgili sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Hizmet Talep Formu

Aşağıda yer alan formu doldurarak, Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerimiz konusunda talepte bulunabilirsiniz. Başvurunuzla ilgili sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.